Liên hệ:

Địa chỉ

Pico Plaza, 20 Cộng Hòa, phường 12, Tân Bình, TP. HCM

Liên hệ

Điện thoại : 0944166039

Email : tranphat.event@gmail.com

GIỜ LÀM VIỆC

T2 – T7: 08:00 – 21:00

CN: 8:00 – 12:00